Cybersecurity Awareness Programma

Verbeter uw succeskans: Voorkom dat uw project bij de 70% mislukkingen door ontoereikend change management belandt

Start sterk met vroege betrokkenheid van medewerkers en gerichte communicatie

En ga zo voor maximale gebruikersadoptie in de weg naar cyberveiligheid bij medewerkers

Transformeer met vertrouwen

Hoe kom je tot die gebruikersadoptie in cyberveiligheid ?

Stap 1: Nulmeting: Hoe is het gesteld met de cyberweerbaarheid van medewerkers ?

Stap 2: Workshop met belanghebbenden: Hoe engageren we mensen in dit project naar een cyberveilige cultuur en wat bepalen we samen als het optimale uitrol-plan voor uw onderneming ?

Stap 3: We rollen het op maat uitgewerkte awareness en trainingsplan uit, we bevragen en sturen bij én we rapporteren zodat uw onderneming in lijn is met de NIS2 vereisten in dit kader

Zorg dat iedereen goed weet waarom deze cyberveilige cultuur nodig is. Betrek medewerkers bij deze verandering. Zorg dat zij met hun vragen of bezorgdheden terecht kunnen

Interactieve programma’s werken hier het beste

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk en zal de kans op succes tot 7 keer vergroten.

KAROLIEN VAN BEL & ELS SLEMBROUCK

Terwijl een project manager vooral aandacht heeft voor het technische luik van het project (on time/on budget), zal een change manager zich focussen op de menselijke kant. Het is ook belangrijk dat een project wordt gedragen door een sponsor die voldoende impact heeft op de organisatie.

We begeleiden veranderingstrajecten volgens de ADKAR-methode van PROSCI.

Het is onvoldoende om enkel training te voorzien want dan loop je het risico dat medewerkers de nieuwe tool niet of minder snel aanleren en snel terug vervallen in oude gewoontes.

Karolien Van Bel
Karolien Van Bel
Managing Partner OLINKO

Let’s talk

Heb je vragen of wil je ook graag geïnspireerd worden hoe je change management kan toepassen in jouw organisatie?