Change management

70% van de transformatieprojecten falen door een gebrek aan change management

Hierop willen we anticiperen door de medewerkers in het vroegste stadium van een digitaliseringstraject te betrekken en een goede communicatie te verzekeren.

Heb hierbij aandacht voor je medewerkers: is iedereen nog mee met het nieuwe werken en de processen die worden geïmplementeerd?

Een goede voorbereiding is onontbeerlijk en zal de kans op succes tot 6 keer vergroten.

KAROLIEN VAN BEL

Terwijl een project manager vooral aandacht heeft voor het technische luik van het project (on time/on budget), zal een change manager zich focussen op de menselijke kant. Het is ook belangrijk dat een project wordt gedragen door een sponsor die voldoende impact heeft op de organisatie.

We begeleiden veranderingstrajecten volgens de ADKAR-methode van PROSCI.

Het is onvoldoende om enkel training te voorzien want dan loop je het risico dat medewerkers de nieuwe tool niet of minder snel aanleren en snel terug vervallen in oude gewoontes.

Karolien Van Bel
Karolien Van Bel
Managing Partner OLINKO

Let’s talk

Heb je vragen of wil je ook graag geïnspireerd worden hoe je change management kan toepassen in jouw organisatie?